OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

OBJEDNÁVKA

Každá úspěšně dokončená objednávka je v kopii zaslána také na váš email. Pokud jste tento mail neobdrželi, zadali jste při vyplňování objednávkového formuláře špatnou emailovou adresu anebo jste nákup nedokončili.


DODACÍ PODMÍNKY

V současné době je možné úhradu za zboží provést dobírkou, převodem na účet.

Při nákupu dobírkou účtujeme poštovné a balné ve výši 150,- Kč, při převodu na účet je poštovné 100,- Kč. Pokud je objednaný výrobek skladem, bude odeslán na adresu zákazníka do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Pokud není, dodací lhůta je 14 dní.

 
Zboží zasíláme prostřednictvím společnosti Česká pošta, s.p., jako pojištěný balík Do ruky.
(doručení cca. do 3 pracovních dnů od odeslání).    
 
Spolu s objednaným zbožím obdržíte i fakturu. A jelikož nakupujete přes internet a nemáte možnost danou věc vidět na vlastní oči, vzniká Vám tak nárok na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů.
Vrácené zboží však musí být v původním/neporušeném stavu. Po vrácení zboží obdržíte zpět přijatou platbu,
krácenou o poštovné.
 
Kabelky a doplňky značky deesign jsou originální tvorbou. Proto se jednotlivé tašky mohou mírně lišit výšivkou, barvou podšívky, ...

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady ochrany osobních údajů doplňují Obchodní podmínky společnosti deesign.

 1. Pro potřeby Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:
  • Společností společnost deesign, IČ 71937846, se sídlem Vladivostocká 17, 100 00 Praha 10, e-mail: info@deesign.cz, telefon: +420 775 025 905
  • Zákazníkem zákazník, kterému společnost poskytuje službu spočívající v nabídce kabelek a doplňků (dále jen „Zboží“).
 2. Společnost prodává zákazníkům zboží na základě přijatých telefonických nebo emailových objednávek.
 3. Tyto Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji fyzických osob, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

deesign je správce osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci své podnikatelské činnosti z pozice maloobchodního prodejce. Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od Vás, zákazníků.
 2. Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:
  • jméno a příjmení
  • adresa bydliště
  • adresa elektronické pošty (e-mail)
  • telefonní číslo
 3. Výše uvedené osobní údaje zpracováváme výhradně za účelem:
  • vystavení faktury / prodej zboží podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
  • vyřizování Vašich dotazů a reklamací
 4. Faktury vystavené společností jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. 
 5. Při poskytování služeb nám pomáhají následující zpracovatelé, jejichž činnost je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb:
  • Poštovní službu zajišťuje společnost Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka A 7565.
 6. Společnost se zavazuje zabezpečit osobní údaje tak, aby zamezila vzniku rizika jejich zneužití v souladu s čl. 32 GDPR. Společnost přijala tato technická opatření zajišťující zabezpečení osobních údajů:
  • PC jsou zabezpečeny heslem přiděleným jednotlivý uživatelům.

Další ustanovení o ochraně osobních údajů

 1. E-maily, které Vám budeme zasílat, nepovažujeme za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.
 2. V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu vás upozorníme.
 3. Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k vaší osobě nebo že jste uvedl údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy nás vyrozumějte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR.

Pomoc při nakládání s osobními údaji

 1. Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromí nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
  • nás vždy požádat o vysvětlení e-mailem na adresu info@deesign.cz
  • vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu info@deesign.cz
  • požadovat e-mailem na adrese info@deesign.cz, abychom Vám poskytli informaci o rozsahu či způsobu zpracování Vašich osobních údajů
 2. Také máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi zákazníkem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
 2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.